Skogskyrkogården är känd över hela världen. Den finns med på Unescos världsarvslista och lockar med sin arkitektur och natur besökare från världens alla hörn. Välkommen att ta del av en unik upplevelse.

Uppståndelsekapellet, Sigurd Lewerentz. Från orgelläktaren.                                                       

Arkitektur som måste upplevas

Varför ser Sju brunnars stig ut som den gör? Vad är tanken med stenmönstret framför bänkarna i Heliga korsets kapell? Och varför sticker man in nyckeln i ögat på en döskalle för att öppna Skogskapellet? Det finns en tanke bakom allt på Skogskyrkogården.

Läs mer om hur du får ut mest av ditt besök.

Nya krematoriet

Startsida

Skogskyrkogårdens nya krematorium har ritats av arkitekt Johan Celsing. Skanska har varit byggentreprenör. Det är en mycket vacker tegelbyggnad som i arkitekttävlingen benämndes "En sten i skogen" och som passar väl in i skogslandskapet.

Byggnaden har tagits över av kyrkogårdsförvaltningen under oktober månad. Fortfarande återstår dock att slutföra smärre byggarbeten samt tekniska installationer. Anläggningen beräknas därför tas i drift tidigast i januari 2014.           

Kommunfullmäktige har godkänt en budget för projektet på 175 miljoner kronor. 

För att klara miljökrav måste rökgaser från krematoriet renas, i första hand från kvicksilverutsläpp. De antikvariska myndigheterna har ställt som krav att den gamla krematorieskorstenen ska användas. Därför har det byggts en längre kulvert för att ansluta till skorstenen från den nya byggnaden.

Kapellen i Gunnar Asplunds gamla krematoriebyggnad kommer att användas precis som tidigare för begravningsceremonier.

Kaspar Salinpriset 2013

Skogskyrkogårdens nya krematorium belönades med Kasper Salinpriset på arkitekturgalan den 8 november 2013.

– Detta visar att vi i staden tar hand om vårt världsarv på ett föredömligt vis, säger Kyrkogårdsnämndens ordförande Annette Lundquist Larsson (M).

– Krematorieverksamheten skall alltid präglas av värdighet och respekt för den avlidne och dess anhöriga, fortsätter Annette Lundquist Larsson. Den nya anläggningen ger personalen bästa möjliga förutsättningar i sitt svåra arbete. Den möjliggör också att de anhöriga som vill på ett bättre vis kan delta vid kremationen än idag. Utlämningen av urnor kommer också att underlättas och ske i värdiga former.

Läs mer om priset och juryns motivering på Sveriges Arkitekter.

Ljudkonst i episoder

Image

Let me lose myself är en osynlig utställning med platsspecifika ljudkonstverk som på olika sätt tar avstamp i den mångtydiga plats som Skogskyrkogården i Stockholm utgör med sitt unika kulturarv. Hösten 2013 öppnar den femte episoden – ett verk av den sydafrikanske konstnären James Webb.

Läs mer om utställningen på CC7:s hemsida.

Boka en egen visning

Boka en egen visning

Du kan boka en egen vising av Världsarvet Skogskyrkogården. Bokar gör du via Stockholms stadsmuseum, telefon 08-508 31 620 eller e-post bokning.stadsmuseum@stockholm.se.

Information till anhöriga

Information till anhöriga

Om du som anhörig hittat till denna webb och vill veta mer om gravsättning, gravvård eller liknande ber vi dig läsa mer på kyf.stockholm.se. Denna webben behandlar Skogskyrkogården främst ur världsarvssynpunkt.

Ladda ner vår guide i PDF-format

Ladda ner vår guide i PDF-format

Bästa hjälpen inför ditt besök hittar du i besöksguiden - historik, karta, intressanta platser och annat du inte får missa.

Hitta graven

Hitta graven

Sök bland alla gravsatta i Stockholm.