2009-05-20

Unikt skyltprojekt tar form

Bengt Schibbye, landskapsarkitekt, Birgitta Larsson, arkitekt och Susanne Ekelund, grafisk formgivare
Som det ser ut i dag hittar många människor inte enkelt till anhörigas gravar eller till begravningsceremonierna. Många besökare uttrycker att de behöver tydligare hjälp för att orientera sig.

Undersökningarna visar att tydligare vägledning och information behövs. Därför har trion Bengt Schibbye, landskapsarkitekt, Birgitta Larsson, arkitekt och Susanne Ekelund, grafisk formgivare under mer än ett och ett halvt års tid arbetat med en helhetslösning för skyltning på Världsarvet Skogskyrkogården.

Efter strategi- och idéfasen har nu det unika skyltkonceptet som inspirerats av platsens speciella värden, fått sin slutliga form. Den bärande idén i utformningen, materialvalen och typografin är den tydliga förankringen i jorden som, i en markerad övergång, närmar sig himmel och luft. Det handlar om enkel poesi av tyngd och lätthet.

Tanken är att skyltarna ska skapa ett informativt lugn, en känsla av respekt och en självklar öppenhet. Det ska vara lätt att identifiera de konsekventa och lågmälda vägvisarna.

Aktuellt

Arkivet

Tips:

Missa inte att söka på Skogskyrkogården i Riksantikvarieämbetets databas, Kulturmiljöbild.

Där hittar du förutom fotografier av Skogskyrkogården även över 70 000 digitaliserade och sökbara fotografier som illustrerar det mångsidiga arbete som bedrivs inom kulturmiljövården.

Se databasen här >>