Var kan jag läsa mer?

 

Stockholmskällan

Stockholms stadsmuseums noggranna beskrivning och fotografering av byggnaderna och landskapet kan du se här. Den är sammanlagt 1236 sidor lång och innehåller även kartor, ritningar och många fotografier.

Arkitekturmuseet

Arkitekturmuseets samlingar innehåller mycket material om Skogskyrkogården. Perfekt material för vetgiriga eller för arkitekturforskande.

Om du är nyfiken på vad som har skrivits om Skogskyrkogården rekommenderar vi följande verk:

 • Tallum (engelska eller svenska), Bengt O H Johansson (Byggförlaget Stockholm) 
 • Världsarv i Norden, Leif Anker
  Från istid till nutid (Om världsarv)
 • Janne Ahlin, Sigurd Lewerentz, arkitekt Stockholm 1985
 • Cemetaries of Europe, Mauro Felicori/Annalisa Zanotti (Svenska Arkitekters riksförbund)
 • Den moderna staden tar form, Eva Eriksson (Ordfront förlag)
 • Rum för avsked, Emelie Karlsmo
 • Garbo (sv), Scott Reisfield, Robert Dance (Max Ström)
 • Gunnar Asplund, Peter Blundell Jones (Phaidon)
 • Gunnar Asplund, Architect, Gustav Holmdahl, Kjell Ödeen, Sven Ivar Lind (Byggförlaget, Stockholm)
 • Minnets stigar, Hans Hammarlund, Anita Theorell, Per Westberg (Max Ström)
 • Sigurd Lewerentz, 1885-1975, Nicola Flora, Paolo Giardiello, Gennaro Pastiglione (Phaidon)
 • Sigurd Lewerentz, Två kyrkogårdar, Claes Caldenby, Adam Caruso (Arkitekturförlaget)
 • Stockholmsutställningen, Eva Rudberg (Riksantivariatsämbetet)
 • Svenska världsarv, Jonas Skogberg (Byggförlaget, Stockholm)
 • Janne Ahlin, förf, Sigurd Lewerentz, arkitekt 1985
 • Caroline Constant, förf, The Woodland Cemetery: Towards a Spiritual Landscape 1991, Byggförlaget
 • Eva Eriksson förf, Rationalism och klassicism 1915 – 30 i Claes Caldenby (red.) m fl. Att bygga ett land, 1900-talets svenska arkitektur 1998
 • Gustav Holmdahl (red.) m fl. Gunnar Asplund arkitekt 1943

Artiklar

 • Arkitektur, nr 1921 Gunnar Asplund, Skogskapellet
 • Arkitektur, nr 1940 Gunnar Asplund, Krematoriebygget
 • Arkitektur, nr 2 1982 Bengt O H Johansson, Skogskyrkogården och den
  sanitära estetiken
 • Arkitektur, nr 6 1985 Tema: Asplund & Lewerentz